Δωρεάν επισκευή και ανταλλακτικά με επίσκεψη τεχνικού στον χώρο σας, για έως 5 χρόνια

Συγχαρητήρια για την αγορά του Xerox μηχανήματος σας! Το μηχάνημά σας καλύπτεται από την ημερομηνία αγοράς με 1 έτος εγγύηση στον χώρο σας. Η Xerox σας προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνετε αυτή την εγγύηση έως 3 ή 5 χρόνια (ανάλογα με το μοντέλο) από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση βλάβης, θα έχετε δωρεάν επισκευή και ανταλλακτικά για έως πέντε έτη.

H επέκταση εγγύησης ισχύει για επιλεγμένα μοντέλα.

* Required Fields
To change your communication preferences, please visit our Preference Center.
To see how we protect your personal data, view our Privacy Policy.

Όροι και προϋποθέσεις

 • Καταχώρηση του μηχανήματος στην παραπάνω φόρμα.
 • Αποστολή του παραστατικού αγοράς του μηχανήματος στη Xerox Hellas (αντίγραφο).
 • Αφορά μόνο τα Α4 μοντέλα 3330, 3335/3345, 6510V_N, 6510V_DN, 6515V_N, 6515V_DN, 6515V_DNI, B205V_DN, B210V_DN, B215V_DN, B225V_DNI, B230V_DNI, B235V_DNI, Β310V_DNI, B400V_DN, B405V_DN, Β600V_ DN, Β600V_ DNM, B605V_S, B605V_SM, B605V_X, B605V_XL, B605V_XM, B610V_DN, B610V_DNM, B615V_X, B615V_XL, B615V_XM, B615V_XLM, C230V_DNI, C235V_DNI, C310V_DNI, C315V_DNI, B305V_DNI, B315V_DNI, C400V_DN, C405V_DN, C500V_DN, C505V_S, C505V_SM, C505V_X, C505V_XM, C600V_DN, C605V_DN, και τα Α3 μοντέλα B1022V_B, B1025V_B & B1025V_U τα οποία έχουν αγοραστεί από την ελληνική αγορά.
 • Χρήση μόνο γνήσιων αναλωσίμων Xerox, αγορασμένων από την ελληνική αγορά.
 • Για τα Α4 μοντέλα: Με την αγορά ενός set αναλωσίμων* εντός του έτους κατά το οποίο το μηχάνημά σας βρίσκεται σε εγγύηση, αποκτάτε το δικαίωμα να έχετε ένα έτος δωρεάν επέκταση εγγύησης. Ομοίως, με την αγορά ενός νέου set αναλωσίμων κατά το έτος της επέκτασης της εγγύησης, αποκτάτε το δικαίωμα για ένα επιπλέον έτος επέκτασης της εγγύησης του μηχανήματος σας και ούτω καθ’ εξής μέχρι και το τέταρτο έτος από την αγορά (ένα έτος αρχικηή εγγύηση και τέσσερα χρόνια επέκταση).
 • Για τα Α3 μοντέλα B1022V_B, B1025V_B & B1025V_U πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Χerox toner ή ένα drum (κωδικοί 006R01731, 013R00679) για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι παραπάνω κωδικοί θα πρέπει να αναφέρονται στα παραστατικά αγοράς. Το κάθε παραστατικό αγοράς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της εγγύησης ενός και μόνο σειριακού αριθμού μηχανήματος.
 • H εκάστοτε δωρεάν ετήσια επέκταση της εγγύησης μπορεί να λάβει χώρα μόνον μία φορά για κάθε έτος εγγύησης, εντός του οποίου πραγματοποιείται η αγορά ενός set γνησίων αναλωσίμου Xerox και μπορεί να αφορά μόνο το επόμενο έτος. Όσα γνήσια αναλώσιμα και αν αγορασθούν διαρκούσης της εγγυήσεως, αυτή επεκτείνεται μόνο για το αμέσως επόμενο έτος και όχι και πέραν αυτού.
 • Η μέγιστη συνολική εγγύηση για τα Α4 μοντέλα είναι 5 χρόνια απο την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος και η μέγιστη συνολική εγγύηση για τα Α3 μοντέλα είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος
 • Για την ενεργοποίηση της επέκτασης της εγγύησης σας είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη αποστολή των παραστατικών αγοράς των γνήσιων αναλωσίμων κάθε έτος. Η μη εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών ή η αποστολή ελλιπών δικαιολογητικών, θα συνιστούν αιτία για την μη επέκταση της εγγύησης. Η ευθύνη για την έγκαιρη προσκόμιση των σωστών παραστατικών είναι του πελάτη. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη για τη μη έγκαιρη ή ελλειπή προσκόμιση των παραστατικών.
 • Η αποστολή των παραστατικών αγοράς θα πρέπει να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Hara.Loura@xerox.com ή με fax στο 210-9311075, υπ’ όψιν Χαράς Λούρα. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την επέκταση της εγγύησης του μηχανήματός σας, μπορείτε να ενημερώνεστε στο τηλέφωνο +30 2109307416, απλά αναφέροντας το σειριακό αριθμό του μηχανήματός σας.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με κανένα άλλο πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας του παρόντος προγράμματος.

*Για τα A4 μοντέλα 6510V_N, 6510V_DN, 6515V_N, 6515V_DN, 6515V_DNI πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 106R03473, 106R03474, 106R03475, 106R03476). Για τα C400V_DN & C405V_DN πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 106R03500, 106R03501, 106R03502, 106R03503, 106R03516, 106R03517, 106R03518, 106R03519, 106R03528, 106R03529, 106R03530, 106R03531). Για τα C230V_DNI, C235V_DNI πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 006R04387, 006R04388, 006R04389, 006R04390, 006R04395, 006R04396, 006R04397, 006R04398). Για τα C310V_DNI, C315V_DNI πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 006R04360, 006R04361, 006R04362, 006R04363, 006R04368, 006R04369, 006R04370, 006R04371). Για το C500V_DN πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 106R03859, 106R03860, 106R03861, 106R03862, 106R03870, 106R03871, 106R03872, 106R03876, 106R03873, 106R03874). Για τα C505V_S, C505V_SM, C505V_X, C505V_XM πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 106R03859, 106R03860, 106R03861, 106R03862, 106R03870, 106R03871, 106R03872, 106R03876, 106R03873, 106R03874). Για τα C600V_DN, C605V_DN πρέπει να αγοραστούν 4 γνήσια Xerox αναλώσιμα ανεξαρτήτως χρώματος για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί αναλωσίμων 106R03896, 106R03897, 106R03898, 106R03899, 106R03904, 106R03905, 106R03906, 106R03907, 106R03932, 106R03933, 106R03934, 106R03935). Για τα B230V_DNI, Β225_DNI, B235V_DNI πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 006R04402, 006R04403, 006R04404, 013R00691). Για τα B305V_DNI, Β310V_DNI, B315V_DNI πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 006R04379, 006R04380, 006R04381). Για τα B400V_DN, B405V_DN πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 106R03580, 106R03582, 106R03584, 101R00554). Για τα Β600V_ DN, Β600V_ DNM, B605V_S, B605V_SM, B605V_X, B605V_XL, B605V_XM, B610V_DN, B610V_DNM, B615V_X, B615V_XL, B615V_XM, B615V_XLM, πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 106R03940, 106R03942, 106R03944, 101R00582). Για το 3330 πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 106R03620, 106R03622, 106R03624, 101R00555). Για τα 3335/3345 πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 106R03620, 106R03622, 106R03624, 101R00555). Για τα B205V_DN, B210V_DN, B215V_DN πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox Toner ή ένα Drum για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος (κωδικοί 106R04348, 106R04349,101R00664). Οι παραπάνω κωδικοί θα πρέπει να αναφέρονται στα παραστατικά αγοράς. Το κάθε παραστατικό αγοράς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της εγγύησης ενός και μόνο σειριακού αριθμού μηχανήματος.

**Για τα Α3 μοντέλα B1022V_B, B1025V_B & B1025V_U πρέπει να αγοραστεί ένα γνήσιο Xerox toner ή drum (κωδικοί 006R01731, 013R00679) για κάθε έτος κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι παραπάνω κωδικοί θα πρέπει να αναφέρονται στα παραστατικά αγοράς. Το κάθε παραστατικό αγοράς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της εγγύησης ενός και μόνο σειριακού αριθμού μηχανήματος.